Emeksiz Hukuk Bürosu

Emeksiz Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, ticari ve özel hayata ilişkin her türlü bilginin mahremiyetine inanan, deneyimli kadrosuyla, tüm müvekkilleri için yenilikleri ve teknolojiyi takip ederek hızlı bir şekilde çözüm üretmeyi temel amacı olarak benimsemiştir.

Verdiği hizmetlerde en yüksek standartları sağlamayı esas alan ekibimiz Türkiye ve dünyanın saygın üniversitelerinde eğitim görmüş avukat ve idari personelden oluşmaktadır.

Kadro
Avukat Elif Işıl EMEKSİZ

Av.Elif Işıl EMEKSİZ, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden  2003 yılında mezun  olmuştur. Bir yıllık staj eğitiminin ardından Adana Barosuna  bağlı olarak  serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Çağ Üniversitesi Özel Hukuk bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2013-2014 yılları arasında “Avukatlık Hukuku” Dersleri vermiştir. 

 “Enerji sektöründe yabancı yatırım uyuşmazlıkları ve uluslararası tahkim “ konulu çalışması YÖK tarafından 2012 yılında yayınlanmıştır.Enerji hukuku ile ilgili akademik çalışmaları neticesinde Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere danışman avukatlık hizmeti vermektedir. Ayrıca ticaret hukuku, iş hukuku, icra iflas hukuku, idare hukuku, gayrımenkul hukuku, aile hukuku  dallarında hizmet vermektedir.

Av.Elif Işıl EMEKSİZ, katılmış olduğu uzun süreli  eğitim programları ve takip etmiş olduğu davalar sebebi ile iş hukukunda detaylı olarak işçi ve işveren hakları, sözleşme feshindeki usuller ve iş hukukundan doğan tazminatların hesaplanmasının yanı sıra, her türlü ölüm ve sakatlanmayla sonuçlanan kazalarda destekten yoksun kalma tazminatının tespiti hususunda da avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

KATILMIŞ OLDUĞU EĞİTİMLER

  • 2005 yılında Ceza Muhakemeleri Kanunu Katılım Belgesi, 
  • 2006 yılında İcra İflas Hukuku Katılım Belgesi,
  • 2008 yılında “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Eğitim Semineri”katılımı, 
  • 2010 yılında Adana Barosu tarafından düzenlenen İş Sözleşmesinin Feshinde ve İşe iade Kararlarının uygulanmasında dürüstlük kuralı”  katılım belgesi
  • 2010 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen 28 saatlik Enerji Hukuku Eğitim Programı katılımı
  • 2011 yılında Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen 28 saatlik Enerji Hukuku Eğitim Programı katılımı
  • 2015 yılında Okan Üniversitesi tarafından düzenlenen 45 saatlik “Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitim Programı” katılımı 
  • 2017 yılında Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen 32 saatlik “İş Davalarında İşçilik alacakları Hesap Bilrikişiliği Eğitimi Sertifika Programı katılımı
  • 2018 yılında ise, Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenen 65 saatlik “Arabuluculuk Temel Eğitim programına” katılım

 

MAKALELERİ

•Bankacılık faaliyeti olarak senet tahsil işlemlerinin hukuki boyutu

•Genel haciz yolu ile takipte borca itiraz incelemesi 

•İç Tahkimde Usul

•Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

•Borca İtiraz ve İncelenmesi

•Türkiye’nin de taraf olduğu Enerji Şartı Anlaşması 

•Enerji Sektöründe İki taraflı ve çok taraflı anlaşmalar

•Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki anlaşmaları

•Uluslar arası Tahkim

•Tahkim Şartı ve Tahkim sözleşmesi

•Yabancı Hakem Kararlarının tanınması ve tenfizi

•UNCITRAL tahkim kuralları 

•Uluslar arası Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi hakkındaki ICSID Konvansiyonu

Avukata Sorun

Formu göndermeden önce girdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu belirtmek için yukarıdaki kutucuğu işaretleyin.
Faaliyet Alanları

 

İletişim Bilgileri
Emeksiz Hukuk Bürosu : 0(322) 359 09 10
: [email protected]
: Reşatbey Mah.Türkkuşu Cad. Günep Panorama B Blok K: 9 D: 905 Seyhan/Adana
Hits: 2740